ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ     (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥΛΜΑΝ  ΓΙΑ  ΣΠΟΡΑΔΕΣ)                                                                                        CENTRAL  OFFICE  (BUS SERVICE  TO  SPORADES)

Οδός: Νίκης  54                                                                                                                                                                                        Address:  54  Nikis  st.

T.K.  10558  -  ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                                             P.C.  10558  -  ATHENS  -  GREECE

Τηλ.  210 3227353                                                                                                                                                                                  Tel.  0030  2103227353

Τηλ.  210 3230582                                                                                                                                                                                  Tel.  0030  2103230582

E-mail. jeta@otenet.gr                                                                                                                                                                               E-mail. jeta@otenet.gr 

www.jeta-tours.gr                                                                                                                                                                                             www.jeta-tours.gr

'Ωρες  λειτουργίας (working hours) : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (DAILY): 05:40 π.μ.  -  15:00 μ.μ.

                                                    ΣΑΒΒΑΤΟ (SATURDAY):  05:40 π.μ.  -  13:00  μ.μ.

                                                    ΚΥΡΙΑΚΗ (SUNDAY):      05:40 π.μ.   -  06:30  π.μ.